Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22-07-2021
Κατηγορία: Υπηρεσίες Εστίασης
Περιοχή: Νομός Αττικής

Άτομα για Μπουφέ & Service - Άνω Γλυφάδα

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μπουφέ και σέρβις με εμπειρία από café στην Άνω Γλυφάδα. Άμεση πρόσληψη. Μόνιμη πλήρης απασχόληση. Πληροφορίες στο τηλ. 6947 125138.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr