Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14-03-2023
Κατηγορία: Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες
Περιοχή: Νομός Αττικής

Αντιπρόσωπος Πωλήσεων ΙΑΤΑ Γραφείου Ταξιδιών

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales Representative / Αντιπρόσωπος Πωλήσεων από ταξιδιωτικό οργανισμό για ανάπτυξη εταιρικού πελατολογίου εντός και εκτός Ελλάδας, διατήρηση υφιστάμενου πελατολογίου. Προσφέρουμε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, bonus. Γνώσεις Sabre, Amadeus, αγγλικά, MS Office.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr