Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17-11-2021
Κατηγορία: Μηχανικοί
Περιοχή: Νομός Θεσσαλονίκης

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός με σχετική εμπειρία σε ΗΜ μελέτες από μελετητική εταιρία στη Θεσσαλονίκη για μόνιμη απασχόληση. Προσφέρεται πολύ ικανοποιητική αμοιβή.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr