Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14-09-2023
Κατηγορία: Τεχνικοί - Τεχνίτες
Περιοχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Εργατοτεχνίτες

ZHTOYNTAI Εργατοτεχνίτες. Προσόντα: διάθεση για εργασία, συνέπεια και σοβαρότητα. Η εταιρία προσφέρει: ανταγωνιστικές αποδοχές βάσει προσόντων, σύμβαση αορίστου χρόνου, πενθήμερη 8ωρη απασχόληση με δυνατότητα υπερωριών/βάρδιες, εκπαίδευση και προοπτική εξέλιξης, έξοδα μετακίνησης ή δυνατότητα μετεγκατάστασης.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr