ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-07-2021
Κατηγορία: Τεχνικοί - Τεχνίτες
Περιοχή: Ελλάδα

Ηλεκτρολόγοι Τεχνίτες και Βοηθοί

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ηλεκτρολόγοι τεχνίτες και βοηθοί, με εμπειρία σε κτιριακά και βιομηχανικά έργα, από τεχνική εταιρία H/M έργων, για μόνιμη απασχόληση.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr