Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29-06-2020
Κατηγορία: Μηχανικοί
Περιοχή: Νομός Ημαθίας

Ηλεκτρολόγος / Μηχανολόγος - Βέροια

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος / μηχανολόγος Τ.Ε. / τεχνικής σχολής για μόνιμη απασχόληση ως τεχνικός υπεύθυνος καινούργιας μονάδας βιοαερίου στη Βέροια. Θα εκτιμηθούν: ανάλογη εμπειρία, αγγλικά, άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου. Αμοιβή ικανοποιητική. Προοπτικές καριέρας.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework