...
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-07-2018
Κατηγορία: Καλλιτεχνικά
Περιοχή: Νομός Αττικής

Καθηγητής Φωτογραφίας - Αθήνα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκπαιδευτικό όμιλο καθηγητής φωτογραφίας, με άριστη γνώση θεωρίας και τεχνικών φωτογραφίας, άριστη γνώση προγραμμάτων υπολογιστή. Εμπειρία στην εκπαίδευση θα ληφθεί υπόψη.

...
* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2018 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework