...
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10-07-2018
Κατηγορία: Μηχανικοί
Περιοχή: Νομός Θεσσαλονίκης

Μηχανικός - Θεσσαλονίκη

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός. Άριστος χειρισμός προγραμμάτων SketchUp, AutoCAD. Εμπειρία σε μελέτες εφαρμογής και σε αποτυπώσεις. Εμπειρία στην επιστασία έργων. Άριστες οργανωτικές ικανότητες. Γνώση της αγγλικής γλώσσας.

...
* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework