Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-06-2021
Κατηγορία: Μηχανικοί
Περιοχή: Νομός Αττικής

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός, απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ με άριστη γνώση Αutocad και εμπειρία στην επίβλεψη έργων και τη σύνταξη αναφορών / δελτίων ελέγχου, άριστο επίπεδο αγγλικής γλώσσας. Υλοποίηση μελετών πυρασφάλειας και έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr