Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18-09-2023
Κατηγορία: Μεταφορές
Περιοχή: Νομός Αττικής

Οδηγός

ZHTEITAI Οδηγός από τη Motus, εταιρία εξειδικευμένη στην αγορά λιπαντικών. Ανάλυση θέσης: Συλλογή, διανομή, τυποποίηση εμπορευμάτων. Προσόντα: Οργανωτικές ικανότητες, χειρισμός υπολογιστών, ομαδικότητα. Η εταιρία προσφέρει: υποστηρικτικό, ομαδικό περιβάλλον.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr