Χ ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09-09-2021
Κατηγορία: Μηχανικοί
Περιοχή: Νομός Αττικής

Πολιτικοί Μηχανικοί / Στατικά

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 πολιτικοί μηχανικοί με τουλάχιστον 3ετή σχετική εμπειρία για το τμήμα στατικών από το γραφείο μελετών Χ. Μαραβέας και Συν ΙΚΕ. Απολαβές ανάλογες προσόντων και εμπειρίας.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr