...
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14-10-2020
Κατηγορία: Μηχανικοί
Περιοχή: Νομός Αττικής

Πολιτικός Μηχανικός

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολιτικός μηχανικός ΑΕΙ, γνώσεις Αutocad, στατικών προγραμμάτων, αγγλικά (Ρroficiency), ευχέρεια στη διεκπεραίωση υποθέσεων, αυτοκίνητο και δυνατότητα ταξιδιών για υπεύθυνη θέση σε τεχνική εταιρία μελετών – κατασκευών.

...
* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework