...
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-02-2021
Κατηγορία: Μηχανικοί
Περιοχή: Νομός Αττικής

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός από τεχνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της ενέργειας και πιο συγκεκριμένα σε υποσταθμούς μέσης και χαμηλής τάσης, ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη και συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS).

...
* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework