Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12-09-2023
Κατηγορία: Εκπαίδευση
Περιοχή: Νομός Αττικής

Σύμβουλος Διαγωνισμών Δημοσίου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα διαγωνισμών Δημοσίου (σύνταξη τευχών διακηρύξεων, άριστη γνώση Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) από τον όμιλο εταιριών Forum Consulting. Αποστολή βιογραφικού με την ένδειξη: Διαγωνισμοί Δημοσίου.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr