Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-01-2022
Κατηγορία: Μηχανικοί
Περιοχή: Νομός Αχαΐας

Υπεύθυνη Προμηθειών

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνη προμηθειών για τους υπολογισμούς υλικών και αναλωσίμων και σύνταξη παραγγελιών για τα έργα μεταλλικών κατασκευών. Πτυχίο ΑΕΙ Σχολών Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου. Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2022 skywalker.gr