Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-07-2021
Κατηγορία: Πωλήσεις
Περιοχή: Νομός Αττικής

Υπεύθυνος /-η Ηλεκτρονικών Πώλησεων

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος/-η διαχείρισης e-shops εταιρίας. Τηλεπικοινωνίες - πράσινη Ενέργεια. Πλήρης εξοικείωση web-social. Άριστα αγγλικά-excel. Πτυχίο ανώτερης - ανώτατης σχολής. Γνώσεις πληροφορικής - τηλεπικοινωνιών επιθυμητές. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Πλήρης νόμιμη απασχόληση.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr