Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08-09-2021
Κατηγορία: Παραγωγή
Περιοχή: Νομός Κιλκίς

Χημικός Μηχανικός ή Τεχνολόγος Πετρελαίου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός μηχανικός ή τεχνολόγος πετρελαίου για εργαστηριακές αναλύσεις στο χημείο του εργοστασίου. Γνώση αέριας χρωματογραφίας θα εκτιμηθεί. Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Χημείας, χημικού μηχανικού, Τεχνολογίας Πετρελαίου ή συναφών ειδικοτήτων, γνώση αγγλικών και Η/Υ.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr