ΕΥΘΥΜΙΟΥ & ΣΙΑ ΙΚΕ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16-09-2022
Κατηγορία: Οικονομικά
Περιοχή: Νομός Αττικής

Bοηθός Λογιστή

ΖHTEITAI Bοηθός Λογιστή. Θέση πλήρους απασχόλησης. Γνώσεις τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε λογιστικό γραφείο. Ύπαρξη δυνατότητας οικονομικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2022 skywalker.gr