Νικόλαος Σίνος και Συνεργάτες ΔΕ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15-03-2023
Κατηγορία: Εξυπηρέτηση Πελατών - Administration
Περιοχή: Νομός Αττικής

Yπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης

ZHTEITAI Yπάλληλος για στελέχωση θέσης γραμματειακής υποστήριξης. Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, άριστη γνώση αγγλικής και Η/Υ. Συνθήκες εργασίας - αμοιβή ικανοποιητικές.

* Σημαντική Ειδοποίηση: Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα πριν την επαλήθευση των αγγελιών και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.
Copyright ©2016-2023 skywalker.gr