Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
Thessaloniki #JobFestival 2019
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
15-02-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Έμπειρος Λογιστής - Θεσσαλονίκη

...

Το λογιστικό γραφείο Τερζιάδης και Συνεργάτες (Terziadis.com) στη Θεσσαλονίκη αναζητά

Έμπειρο Λογιστή

για την κάλυψη ανάλογης θέσης.

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων – χαρακτηριστικών:

Ο/Η λογιστής/τρια έχει εποπτικό και εκτελεστικό ρόλο για τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του τμήματος. Είναι ικανός/ή στην ορθή εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων ενός λογιστικού γραφείου, καθώς και την ανάθεση έργου, τη διοικητική υποστήριξη του τμήματος και την εξυπηρέτηση πελατών.

Ευθύνες και υποχρεώσεις:

Ο/Η υποψήφιος/α για τη θέση στο λογιστικό γραφείο θα πρέπει να μπορεί να:

 • Καταχωρεί οικονομικές πράξεις στα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τα τιμολόγια, τα γραμμάτια εισπράξεων, τα εντάλματα πληρωμών κ.λπ.
 • Τηρεί και να παρακολουθεί απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.
 • Ενημερώνει τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας και των πελατών.
 • Επικοινωνεί με τους πελάτες του γραφείου και να παρέχει λύσεις.
 • Ολοκληρώνει τις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή λειτουργία του λογιστικού γραφείου (Intrastat, Listing, ΦΠΑ, μισθοδοσία).
 • Καταχωρεί τη μισθοδοσία στα βιβλία των εταιριών και να υπολογίζει και να εκδίδει τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλιστικούς φορείς και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
 • Διεκπεραιώνει εξωτερικές εργασίες, εκπροσωπώντας την εταιρία και τους πελάτες της.
 • Έχει τη δυνατότητα επεξήγησης ερωτημάτων στο πλαίσιο μάθησης και εκπαίδευσης των συναδέλφων.
 • Οργανώνει το λογιστήριο και να διαμορφώνει συγκεκριμένες διαδικασίες.

Απαραίτητα προσόντα:

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Ευσυνειδησία
 • Υπευθυνότητα
 • Συνέπεια
 • Συνεργατικότητα
 • Οργάνωση
 • Ευγένεια

Γνώσεις:

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ οικονομικής / λογιστικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση της εργατικής νομοθεσίας
 • Καλή γνώση ΕΛΠ, ΦΠΑ, μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση ΕΓΛΣ και φορολογικής νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση MS Office (ιδίως Excel) και καλή γνώση υπολογιστών
 • Γνώση χρήσης των ηλεκτρονικών εφαρμογών (taxis.net, Εργάνη, ΕΦΚΑ)
 • Ευχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας (Β2+), επιθυμητή η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
 • Η γνώση προγραμμάτων της Epsilon θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Ικανότητες και δεξιότητες:

 • Ικανότητες διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων
 • Ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού
 • Κριτική ικανότητα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα λύσης προβλημάτων
 • Οργανωτικές ικανότητες

Παροχές:

 • Ασφάλιση

Σας ενημερώνουμε ότι το λογιστικό γραφείο Τερζιάδης και Συνεργάτες δέχεται βιογραφικά στο πλαίσιο του Thessaloniki #JobFestival2019, που πραγματοποιείται στις 22 και 23 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Καψής.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework