Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
22-05-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΕΡΓ- ΚΗΠ-ΥΠΑΤΗ
Κατηγορία εργασίας:
Παραγωγή
Οικιακές Εργασίες - Καθαριότητα
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Λαμιέων

Ανειδίκευτοι Εργάτες /Κηπουροί - Ιαματικά Λουτρά Υπάτης, Λαμία

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση:

Ανειδίκευτων Εργατών /Κηπουρών

στα Ιαματικά Λουτρά Υπάτης, Νομού Φθιώτιδας, Λαμία.

(κωδ. θέσης: ΕΡΓ- ΚΗΠ-ΥΠΑΤΗ)

Η εταιρία ακινήτων δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητά της και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρίες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαμορφώθηκε με την απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιριών, Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., την Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου Α.Ε. και την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΑΔ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην/στη:

Διοίκηση /Διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας (Τουριστικά, Ολυμπιακά, Αστικά, Αγροτικά και λοιπά ακίνητα), Διαχείριση Συμβάσεων μίσθωσης ή και παραχώρησης ακινήτων, Λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων ως υποκαταστήματα (χιονοδρομικά, μαρίνες, ακτές, ιαματικές πηγές)

Αξιοποίηση της περιουσίας, με ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω διαγωνισμών εκμίσθωσης

Ανάπτυξη ακινήτων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Βραχυχρόνια μίσθωση εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων σε όλη την Ελλάδα για τη διεξαγωγή διαφόρων ειδών εκδηλώσεων (εκθέσεων, συναυλιών, συνεδρίων, ημερίδων, δεξιώσεων κ.λπ.)

Συμμετοχές (μετοχική συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης τουριστικής περιουσίας)

Προτεραιότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της με σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, του τουρισμού και των τοπικών κοινωνιών. Πρόθεση της εταιρίας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η προώθηση συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΔ ανήκει κατά 100% στην ανώνυμη εταιρία, ελληνική εταιρία συμμετοχών και περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., μετά τη θέσπιση του Ν/4389/2016.

Ενημέρωση:

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για τη θέση: Ανειδίκευτων Εργατών /Κηπουρών στα Ιαματικά Λουτρά Υπάτης, Νομού Φθιώτιδας, Λαμία.

Περιγραφή της θέσης:

Καθήκοντα και αρμοδιότητες

 • Υποστήριξη των εργασιών που άπτονται της καλής λειτουργίας της Ιαματικής Πηγής
 • Εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου (περιποίηση και καλλωπισμός των χώρων πρασίνου)
 • Περιποίηση χλοοτάπητα – φυτών, καθάρισμα και κλάδεμα δένδρων και φυτών
 • Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων του πάρκου, περιβάλλοντα χώρου, περιβάλλοντα χώρου κ.λπ. άλλες γενικές εργασίες του χώρου των Ιαματικών Λουτρών
 • Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο της Ιαματικής Πηγής

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτοι λυκείου – ΙΕΚ ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Ατομικές ικανότητες / δεξιότητες:

 • Υψηλός βαθμός επαγγελματισμού και ακεραιότητας σε όλες τις συνεργασίες και επικοινωνίες με τους αρμόδιους προϊσταμένους
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Προσανατολισμός στη λεπτομέρεια και μεθοδικότητα
 • Συμβολή στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας με θετική και επαγγελματική συμπεριφορά
 • Όρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και ταχύτητα

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης και διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία, τις σχετικές άδειες και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία όπου αυτή απαιτείται, καλούνται να αποστείλουν:

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως και την 28.05.2020 στην ηλεκτρονική δ/νση

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης (ΕΡΓ- ΚΗΠ-ΥΠΑΤΗ).

Διευκρινίσεις:

Χρονική Διάρκεια: 5 μήνες

Θέσεις που θα καλυφθούν: 2

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της αγγελίας, στην οποία ανταποκρίνεστε.

 • ΕΤΑΔ Α.Ε. σας γνωστοποιεί ότι θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό σας, τη συνοδευτική επιστολή καθώς και όσα συλλεγούν κατά τη διενέργεια τυχόν συνεντεύξεων, προκειμένου να αξιολογήσει την υποψηφιότητά σας. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, όπως προς τη μητρική εταιρία ή και συνεργάτες – συμβούλους της ΕΤΑΔ Α.Ε.
 • ΕΤΑΔ Α.Ε. θα διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα αρχεία της για περίοδο έξι (6) μηνών και δύναται να αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών, το Βιογραφικό σας καθώς και όποιο άλλο έγγραφο, το οποίο θα περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διαγραφούν από τα αρχεία της εταιρίας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους από την εταιρία μας, ή εν γένει να υποβάλετε στην εταιρία μας ορισμένο αίτημα σχετικό με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς (όπως είναι το αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων και για φορητότητα αυτών), σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιέχονται στα άρθρα 13-22 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO), στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@etasa.gr ομοίως και για κάθε πληροφορία για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework