...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
OLYMPIA AUDITORS A.E.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
02-12-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Auditor#2
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Αθηναίων
Αποστολή βιογραφικού
Αναμένεται προσαρμογή της επικοινωνίας με τον GDPR

Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Η OLYMPIA Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία είναι εταιρία παροχής ολοκληρωμένων ελεγκτικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών οι οποίες απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας. Iδρύθηκε το 2012 και στελεχώνεται από καταξιωμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές με μακρόχρονη πείρα, οι οποίοι διαθέτουν αμέριστη αφοσίωση στο έργο τους.

Τα κεντρικά εταιρικά γραφεία βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Πατησίων 81 & Χέυδεν 8, στον 4ο όροφο.

Συνοπτική περιγραφή της θέσης:

Η OLYMPIA αναζητά να προσλάβει έμπειρο Ασκούμενο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα ελέγχου με έδρα την Αθήνα.

H κύρια επαγγελματική ενασχόληση αφορά τη συμμετοχή σε τακτικούς και φορολογικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων και ταξιδιών στις εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων μονάδων ανά την Ελλάδα στο πλαίσιο του επιτόπιου ελέγχου.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης οικονομικής κατεύθυνσης (Λογιστική, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων)
 • Επαγγελματική πιστοποίηση ΙΕΣΟΕΛ ή ACCA επιθυμητή
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη κατανόηση γενικών λογιστικών αρχών (ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα)
 • Γνώση ΚΦΕ, ΚΦΔ, ΦΠΑ, Διατάξεων Χαρτοσήμου
 • Εμπειρία στον εντοπισμό λανθασμένων λογιστικών και φορολογικών χειρισμών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Άριστη γνώση Ελεγκτικών Προτύπων
 • Διάθεση συνεργασίας και ομαδικότητα
 • Στην περίπτωση ανδρών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Δυνατότητα μετακίνησης και διαμονής εκτός Αττικής τουλάχιστον 1 εβδομάδα τον μήνα
 • Καλή γνώση σε διάφορα λογισμικά προγράμματα και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από διάφορους κλάδους της βιομηχανίας και ευχέρεια σε μηχανογραφικό περιβάλλον
 • Υψηλό επίπεδο εμπιστευτικότητας, επαγγελματικής εχεμύθειας και δεοντολογίας σε εργασίες διασφάλισης

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό περιβάλλον
 • Σύγχρονοι και ευχάριστοι χώροι εργασίας
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας
 • Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

με θέμα «Auditor#2».

Θα ενημερωθούν μόνο οι επιλεγμένοι για τη θέση υποψήφιοι.

Όλες οι αιτήσεις θα διαχειρίζονται με εμπιστευτικότητα.

Υποβάλλοντας αίτηση για τη σχετική θέση εργασίας, τεκμαίρεται ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, ρητά και ανεπιφύλακτα, να χρησιμοποιηθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας της Εταιρείας, όποτε κριθεί αναγκαίο. Προκειμένου, να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών που διαχειρίζεται η Olympia σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – GDPR και τις απαιτήσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, όπως αυτός ισχύει από 27/4/2016, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για 1 χρόνο στο αρχείο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Η Olympia δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από την Olympia πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες της αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, η Olympia έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework