Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ADECCO HR
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-09-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
JN -092021-50713
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Τεχνικοί - Τεχνίτες
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Βοηθός Ηλεκτρολόγου - Θεσσαλονίκη

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρείας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Βοηθός Ηλεκτρολόγου

(Έδρα Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή Θέσης

 • Υποστήριξη της ομάδας ηλεκτρολογικής συντήρησης σε νέες εγκαταστάσεις
 • Επίλυση βλαβών και τροποποίηση υφισταμένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και πινάκων
 • Συμμετοχή και υποστήριξη προληπτικής ηλεκτρολογικής συντήρησης
 • Βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο Τεχνικής Σχολής/ Τεχνικού Λυκείου/ ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
 • Κάτοχος επαγγελματικής άδειας Α’ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας, 1ης Βαθμίδας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου ή ανώτερη
 • Γνώση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Ικανότητα εργασίας και απόδοσης υπό πίεση
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια και ομαδικότητα
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Παροχές Εταιρίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Μεταφορά από και προς το εργοστάσιο
 • Δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr