Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
MECCANICA GROUP A.E.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
03-07-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΔΣΛ_ΕΠΥ
Κατηγορία εργασίας:
Αγροτικά
Παραγωγή
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Δασολόγος

Η εταιρία Meccanica Group Α.Ε. στο πλαίσιο έργου που έχει αναλάβει αναζητά

Δασολόγο

για τη στελέχωση oμάδας έργου το αντικείμενο εργασιών της οποίας θα συνίσταται
στην επιθεώρηση και στον ποιοτικό έλεγχο υλικών.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής Δασολογίας (ΑΕΙ)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα μελέτης, ερμηνείας και εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών
 • Ικανότητες επικοινωνίας και διαχείρισης συνεργατών και τρίτων φορέων
 • Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.
 • Δυνατότητα ταξιδιών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό
 • Ευχέρεια στη χρήση των εργαλείων του MS Office, καθώς και του διαδικτύου
 • Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας στο πλαίσιο ομάδας
 • Εχεμύθεια
 • Προσανατολισμός στον στόχο και στο αποτέλεσμα
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών (multi-tasking)
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

Επιθυμητά προσόντα:

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα ένα ή/και περισσότερα από τα κάτωθι περιγραφόμενα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στην προετοιμασία προγράμματος ITP (Inspection Test Program), στη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου / επιθεωρήσεων βάσει προδιαγραφών (audit), στη διενέργεια τεχνικών αξιολογήσεων εργοστασίων, στη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων / πρωτοκόλλων επιθεώρησης μέσα σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα
 • Πιστοποίηση σε θέματα ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων ποιότητας (certified auditor ή certified quality inspector)
 • Εξοικείωση με τη χρήση διεθνών προτύπων IEC και ANSI
 • Εμπειρία στη διαχείριση υλικών, εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Γνώση χρήσης SAP / ERP
 • Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr