...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Ανώνυμη εταιρία
Εταιρία:
Ανώνυμη εταιρία
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
09-01-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Πληροφορική
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Διαχειριστής Βασικών Υπολογιστικών Υποδομών - Θεσσαλονίκη

Διαχειριστής Βασικών Υπολογιστικών Υποδομών

Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο έργου:

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα εργαστεί στα παρακάτω αντικείμενα:

  • Datacenters
  • Εικονικές υποδομές (virtualization)
  • Συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου (storage)
  • Λειτουργικά συστήματα Linux

Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο / δίπλωμα πανεπιστημίου ή ΤΕΙ στο πεδίο των ΤΠΕ. Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται επίσης δεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών όλων των τμημάτων των πολυτεχνικών σχολών και των τμημάτων των σχολών θετικών επιστημών, εφόσον υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή τεκμηριωμένη εμπειρία δύο (2) ετών στην περιοχή των ΤΠΕ.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (B2).

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - κριτήρια:

  • Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων Linux και σε ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ – opensource). Για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στο πεδίο των ΤΠΕ αλλά προέρχονται από τμήματα πολυτεχνικών σχολών ή σχολών θετικών επιστημών θα αξιολογηθεί τυχόν επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών.
  • Συνέντευξη,

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework