...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
RANDSTAD
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
23-02-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Περιφέρεια Αττικής

Διευθυντής Δημοσίων Έργων

Είστε Πολιτικός Μηχανικός με προϋπηρεσία στον κατασκεαστικό τομέα; Έχετε αναλάβει θέσεις ευθύνης ως προς την κατασκευή ή τον συντονισμό έργων υποδομής; Θέλετε να εργαστείτε σε μια κατασκευαστική εταιρεία που εξειδικεύεται στα δημόσια έργα; Αν ναι, τότε έχουμε την ιδανική θέση του Διευθυντή Δημοσίων Έργων έργων που σας ταιριάζει.

Παροχές:

Η εταιρία παρέχει στον Διευθυντή Δημοσίων Έργων:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

Αρμοδιότητες:

Ως Διευθυντής Δημοσίων Έργων, θα είστε Υπεύθυνος για:

 • την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία, το συντονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Δημοσίων Έργων και την εφαρμογή των σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος νομοθεσιών
 • την καθημερινή επικοινωνία με τους δημόσιους φορείς, στους οποίους υπάγονται τα δημόσια έργα που θα εκτελούνται
 • τον αποδοτικό προγραμματισμό, μελέτη, σχεδίαση και εκτέλεση όλων των δημοσίων έργων που ανατίθενται, τα οποία κατά κύριο λόγο είναι έργα υποδομών
 • τον έλεγχο των δαπανών και του χρονοδιαγράμματος που σχετίζονται με τις εργασίες που εκτελούνται από τα αρμόδια τμήματα
 • τον συντονισμό όλων των υπευθύνων και των εργοταξιαρχών

Προσόντα:

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σας στις απαιτήσεις της θέσης του Διευθυντή Δημοσίων Έργων, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ 
 • Τουλάχιστον 20 χρόνια εργασιακής εμπειρία στον κατασκευαστικό τομέα σε έργα υποδομών
 • Γνώση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ (MS Office)
 • Δυνατότητα επίλυσης ζητημάτων με επιχειρηματολογία
 • Ικανότητα διαχείρισης ατόμων και υπηρεσιών
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών

Πληροφορίες:

Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Έργων είναι η ιδανική για την συνέχιση της επαγγελματικής σας καριέρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 216 6001327 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε την Έλενα Βλάχου. #jobsengineering

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.

Follow us onLinkedin,Facebook,Instagram.

www.randstad.gr

For articles and career tips visit ourblog.

Click here to apply now

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework