Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ICAP PEOPLE SOLUTIONS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
23-06-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
6122/PM/ESS/GR
Κατηγορία εργασίας:
Παραγωγή
Περιοχή εργασίας:
Νομός Μαγνησίας

Διευθυντής Παραγωγής (Βόλος)

Η ICAP Executive Search & Selection είναι μέρος της ICAP People & Employment Solutions, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας, ειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτατων και ανώτερων στελεχών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Για λογαριασμό μιας από τις πλέον ραγδαία αναπτυσσόμενες βιομηχανικές εταιρείες, με έδρα την ευρύτερη περιοχή του Βόλου, αναζητείται:

Διευθυντής Παραγωγής (Βόλος)

(Ref. 6122/PM/ESS/GR)

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος για τη βέλτιστη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με σκοπό την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει και οργανώνει τις γραμμές παραγωγής λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη το κόστος των υλών και των επιμέρους εργασιών, με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου και την διασφάλιση της ποιότητας
 • Παρακολουθεί καθημερινά το σύνολο της παραγωγής και των φάσεων της, ενώ διαχειρίζεται τυχόν έκτακτα ζητήματα (βλάβες μηχανημάτων, απουσία προσωπικού κ.λπ.), προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής
 • Ελέγχει την τήρηση των συνθηκών υγιεινής και συμμετέχει ενεργά στην τήρηση των πορισμάτων του ποιοτικού ελέγχου, των προτύπων ασφαλείας και ποιότητας.
 • Αρμόδιος για την εξαγωγή δεικτών παραγωγής και για την παρακολούθηση της παραγωγικότητας
 • Έχει την ευθύνη για το συντονισμό, έλεγχο και καθοδήγηση του προσωπικού όλων των τμημάτων που εμπλέκονται στην παραγωγή και καθορίζει τις ανάγκες εκπαίδευσης τους
 • Προβαίνει στην προετοιμασία αναφορών

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ)
 • Προϋπηρεσία σε θέση ευθύνης τμήματος παραγωγής. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία σε θέματα συντήρησης
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και πολύ καλή χρήση Η/Υ
 • Ικανότητα αποτελεσματικής επέμβασης και επίλυσης προβλημάτων τεχνικής φύσης
 • Αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση ομάδας
 • Ομαδικό πνεύμα και άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου, εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων
 • Ευελιξία, συνέπεια, αξιοπιστία

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (μισθός, bonus) και παροχών (εταιρικό αυτοκίνητο, πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εταιρικό κινητό, laptop)
 • Προοπτικές εξέλιξης και συνεχή εκπαίδευση μέσα σε ένα εξελισσόμενο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 


 

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr