Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ADECCO HR
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
24-06-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
JN-042022-58807
Κατηγορία εργασίας:
Παραγωγή
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Βόρειος Τομέας Αθηνών

Διευθυντής Παραγωγής (Κλάδος Τροφίμων)

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, του ομίλου ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕΒΕ, κορυφαίας βιομηχανικής και εμπορικής εταιρίας στον κλάδο του κρέατος, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για την παρακάτω θέση εργασίας με έδρα τη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων:

Διευθυντής Παραγωγής (Κλάδος Τροφίμων)

Περιγραφή θέσης

 • Σχεδιασμός διαδικασιών και οργάνωση της παραγωγής με στόχο τη βελτίωση των αποδόσεων, τη μείωση του κόστους, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και βιοασφάλειας και ασφάλειας του προσωπικού.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση του κωδικολογίου, στη σύνταξη των προδιαγραφών προϊόντων, στην επιλογή των συσκευασιών, στον σχεδιασμό της σήμανσης.
 • Προγραμματισμός παραγωγής σε συνεργασία με τη διοίκηση και τον Εμπορικό Διευθυντή Κρέατος.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης προμηθευτών. Προγραμματισμός παραγγελιών αγορών και παραδόσεων.
 • Οργάνωση και παρακολούθηση της αποθήκης της μονάδας παραγωγής.
 • Επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση εργαζομένων μονάδας.
 • Τήρηση του συστήματος HACCP και του συστήματος ιχνηλασιμότητας.
 • Συμμετοχή σε περιοδικές συναντήσεις με τη διοίκηση και διευθυντές άλλων τμημάτων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη λήψη αποφάσεων για θέματα παραγωγής, λειτουργίας, διαδικασιών, προσωπικού.
 • Έλεγχος τήρησης απαιτήσεων βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
 • Σύνταξη περιοδικών αναφορών για τα παραγωγικά αποτελέσματα της μονάδας.

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ Tεχνολόγου Τροφίμου / Ζωικής Παραγωγής
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον (3) τριών ετών σε αντίστοιχη θέση ευθύνης σε μονάδα παραγωγής τροφίμων (κατά προτίμηση νωπών προϊόντων)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία παραγωγής προϊόντων για αλυσίδες σουπερμάρκετ
 • Γνώση επεξεργασίας κρέατος θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
 • Άριστη γνώση διαχείρισης παραγωγής
 • Γνώση των προτύπων ποιότητας και των κανονισμών υγείας και ασφάλειας
 • Γνώση των αρχών αξιολόγησης απόδοσης και προϋπολογισμού
 • Εμπειρία στην αναφορά βασικών μετρικών παραγωγής (KPIs)
 • Ηγετικές δεξιότητες
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια με προσανατολισμό στην επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων

Παροχές εταιρίας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος, παρακαλούμε, πατήστε εδώ:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση,για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr