...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
HR STRATEGY
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
10-09-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Παραγωγή
Υπηρεσίες Εστίασης
Περιοχή εργασίας:
Νομός Λάρισας

Διευθυντής Παραγωγής - Θεσσαλία

Ο πελάτης μας, βιομηχανία παραγωγής τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει

Διευθυντή Παραγωγής Τροφίμων

με έδρα στη Θεσσαλία.

Περιγραφή εργασίας:

 • Διοικεί τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση.
 • Ηγείται του προσωπικού, αναθέτοντας εργασίες στους κατάλληλους ανθρώπους, μεριμνώντας για την εκπαίδευσή τους, συμμετέχοντας στη διαδικασία πρόσληψης, αξιολόγησης, μετάθεσης και ενδεχομένως απόλυσής τους, σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες. Οργανώνει την κατανομή του προσωπικού σε βάρδιες.
 • Διαμορφώνει για όλα τα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του τις απαραίτητες γραπτές εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες, εγγυώμενος τη μελλοντική πιστή τήρησή τους.
 • Ελέγχει την τήρηση των συνθηκών υγιεινής και συμμετέχει ενεργά στην τήρηση των πορισμάτων του ποιοτικού ελέγχου, των προτύπων ασφαλείας και ποιότητας.
 • Συνεργάζεται με τα τμήματα εφοδιασμού, αποθήκευσης, λογιστηρίου, διανομής και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγική διαδικασία με γνώμονα την τήρηση των στόχων παραγωγής, την εξυπηρέτηση των πελατών και την οικονομικότερη λειτουργία της μονάδας.
 • Ερευνά και προτείνει νέες μεθόδους παραγωγής με σκοπό να αυξήσει την αποδοτικότητα της παραγωγικής μονάδας της εταιρίας.
 • Επικοινωνεί κατάλληλα με τους εκπροσώπους των πελατών προκειμένου να αξιολογήσει και να αξιοποιήσει επιχειρησιακά τις πληροφορίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ερευνά τα αίτια εμφάνισης λειτουργικής φύρας και ενδιαφέρεται για τη διατήρησή της σε ανεκτά επίπεδα που θα οδηγήσουν την εταιρία στο να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές στους πελάτες της.
 • Υπεύθυνος για τη βέλτιστη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με σκοπό την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων.

Ιδιότητες υποψηφίων:

 • Πτυχιούχος ανώτερης / ανώτατης σχολής, κατά προτίμηση τεχνολόγος τροφίμων ή Μηχανικής
 • Εμπειρία 5-7 ετών σε αντίστοιχη θέση

Βιογραφικό σημείωμα παρακαλείστε να υποβάλετε, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework