Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
CONSULTS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
19-09-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
DPS/XA
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Ελλάδα

Διευθυντής Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης και Ελέγχου

Ο πελάτης μας είναι από τα πλέον σοβαρά συστήματα Ανακύκλωσης ενός σημαντικού χώρου αποβλήτων που προκύπτουν από διάφορους χώρους και λειτουργεί οργανωμένο σύστημα συλλογής, κατηγοριοποίησης, απορρύπανσης και παραγωγής ανακυκλωμένων α’ υλών. Στην φάση αυτή υπάρχει ανάγκη να αναβαθμιστεί το σύστημα σε όλους τους επιμέρους συμμετέχοντες φορείς με σωστή τήρηση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης βάση των αναγκαίων πιστοποιήσεων καθώς και η εκπαίδευση τους στην σωστή λειτουργία του συστήματος. Για τον λόγο αυτό η εταιρία θέλει να προσλάβει

Διευθυντή Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης και Ελέγχου

Σα βασικά καθήκοντα της θέσης αναφέρονται τα εξής:

  • Σχεδιασμός, οργάνωση, συντονισμός και έλεγχος της ροής διαχείρισης των αποβλήτων.
  • Αξιολόγηση προμηθευτών, εργολάβων και μονάδων επεξεργασίας για την τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών.
  • Διενέργεια ελέγχου σε όλους τους τομείς εργασιών για τον ποιοτικό έλεγχο και την τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
  • Διαχείριση και συντονισμός εκπαίδευσης του προσωπικού Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ανώτατης Τεχνολογικής Σχολής (Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός) με επιθυμητή μεταπτυχιακή εκπαίδευση.
  • Επαγγελματική εκπαίδευση, εμπειρία και μόρφωση σε διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσίας, να γνωρίζει θέματα αδειοδοτήσεων έργων, περιβάλλοντος, πιστοποιήσεις (ISO14001, EMAS) κλπ
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, χρήση Η/Υ (Microsoft Suite/Office), εμπειρία σε Διοίκηση Παραγωγής
  • Πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ωριμότητα και ικανότητα να προγραμματίζει και να ελέγχει.

Η θέση αναφέρεται στον COO κ εποπτεύει 4 υφισταμένους.

Προσφέρονται ικανοποιητικός μισθός, bonus και αυτοκίνητο.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους αναγράφοντας τον κωδικό ΔΠΕ/ΧΑ

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr