Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ICAP PEOPLE SOLUTIONS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
08-12-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
5874/TSM/ESS/GR
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης

ICAP Executive Search Selection, μια από τις κορυφαίες εταιρείες Επιλογής Στελεχών, είναι μέρος τηςICAP, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με περισσότερο από 45 χρόνια εμπειρίας, εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτερων και ανώτατων στελεχών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Για λογαριασμό μιας από τις δυναμικότερες εξαγωγικές βιομηχανίες της Θεσσαλονίκης, μέλος γνωστού Ομίλου εταιρειών, αναζητείται:

Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης

(Ref. 5874/TSM/ESS/GR)

Ο Ρόλος:

Το στέλεχος θα αναφέρεται στον Διευθυντή Εργοστασίου και διαμέσου των 3 Προϊσταμένων, θα συντονίζει τις ομάδες των μηχανικών και των υπολοίπων εργαζομένων της Διεύθυνσης. Μεταξύ άλλων, ο Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης θα είναι υπεύθυνος για:

 • την επίβλεψη όλων των τεχνικών θεμάτων των παραγωγικών εγκαταστάσεων,
 • την εύρεση αποτελεσματικών λύσεων και για την εν γένει υποστήριξη όλων των λειτουργιών της εταιρείας
 • τον εντοπισμό τεχνικών που θα ελαχιστοποιήσουν τις καθυστερήσεις θα μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα προσωπικού και εξοπλισμού
 • κατανομής των πόρων για την καλύτερη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα πάντοτε με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρεία
 • τον εντοπισμό βελτιώσεων στην παραγωγική διαδικασία και στην αναβάθμιση συστημάτων, εξοπλισμού και υποδομών
 • την προετοιμασία και το έλεγχο αναφορών επίλυσης προβλημάτων και λειτουργίας της Διεύθυνσης
 • τη λειτουργία του τομέα ευθύνης σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας αλλά και της Εταιρικής Υπευθυνότητας
 • τον έλεγχο και διαχείριση του OPEX, ενώ θα έχει ενεργή συμμετοχή στο CAPEX.

Προφίλ Υποψήφιου:

 • Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο σχολής εξωτερικού. Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα εκτιμηθούν.
 • Σημαντική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης της τεχνικής διεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στη χρήση λειτουργικών συστημάτων ERP και του MS Office.
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης σύνθετων τεχνικών προβλημάτων.
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας.
 • Ηγετικές ικανότητες και ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Συνέπεια και ακεραιότητα.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (μισθός, bonus) και παροχών (εταιρικό αυτοκίνητο με κάλυψη όλων των εξόδων κίνησης, εταιρικό κινητό, ιδιωτική ασφάλεια και παροχή διατακτικών σίτισης)
 • Προοπτικές εξέλιξης σε έναν ισχυρό και καταξιωμένο Όμιλο εταιρειών

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr