Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Δικηγορική Εταιρία
Εταιρία:
Δικηγορική Εταιρία
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
09-12-16
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Νομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Δικηγόρος

Δικηγόρος

 

Η δικηγορική εταιρεία μας κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική αγορά και παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες στους τομείς που αναφέρονται συνοπτικά στο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. Η επιλογή μας θα βασιστεί στον συνδυασμό των ακαδημαϊκών προσόντων, της προσωπικότητας του υποψηφίου και των απαιτήσεων της προσφερόμενης θέσης. Τα γραφεία μας βρίσκονται στο κέντρο των Αθηνών, η συνεργασία θα πρέπει να είναι αποκλειστική και πλήρους απασχόλησης, χωρίς να αποκλείονται ειδικές επαγγελματικές συμφωνίες συνεργασίας.

Γνωστικό αντικείμενο (συνοπτική αναφορά):

 • Εμπορικό δίκαιο / εταιρικό δίκαιο / πρακτικά ΔΣ – ΓΣ / σύνταξη εταιρικών εγγράφων /συγχωνεύσεις / εξαγορές εταιρειών /διεθνείς συμφωνίες / δίκαιο ανταγωνισμού / νομικός έλεγχος εταιρειών / Due Diligence/ εταιρικές συμβάσεις / Contracting / διαπραγμάτευση / Negotiating
 • Αστικό δίκαιο / αγοραπωλησίες ακινήτων / μισθωτικές διαφορές / θέματα οικογενειακού δικαίου / ειδικές διαδικασίες / αυτοκίνητα
 • Πνευματική ιδιοκτησία / Brands και Logos
 • Νομική υποστήριξη επί εφαρμογής και συμμόρφωσης στο νομοθετικό πλαίσιο
 • Τραπεζικό δίκαιο

Με την παρούσα καταχώριση επιδιώκουμε τη στελέχωση του τμήματος Δικών Εμπορικού και Αστικού Δικαίου  Αυτοκινήτων με συνεργάτες δικηγόρους οι οποίοι διαθέτουν τα κατωτέρω αναφερόμενα προσόντα, δεξιότητες και εμπειρία:

Προσόντα:

 • Απόφοιτος Νομικής Σχολής
 • Μεταπτυχιακός τίτλων σπουδών (προαιρετικά)
 • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint)
 • Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Διαχείριση χρόνου

Εμπειρία:

Απαιτείται αυτόνομη πενταετής δικαστηριακή εμπειρία και συγγραφή δικογράφων.

Καθήκοντα:

 • Συγκέντρωση στοιχείων/φακέλου για τη διενέργεια νομικών ενεργειών
 • Διαχείριση και οργάνωση του αρχείου πελατών και ημερολογίου δικών
 • Συμμετοχή σε εταιρικά συμβούλια, επικοινωνία με πελάτες, έκθεση νομικών θεμάτων και πεπραγμένων

Διαδικασία πρόσληψης:

 • Σύντομη παραμονή για την ενημέρωση του υποψηφίου στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας
 • Συστατική επιστολή
 • Δείγμα συντεταγμένων δικογράφων

Παροχές:

 • Πλήρες πακέτο αποδοχών
 • Διαρκής νομική ενημέρωση
 • Άριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
 • Δυνατότητα ανέλιξης
 • Υλικοτεχνική υποδομή
 • Άμεση πρόσληψη

Οι αιτήσεις θα τύχουν εχεμύθειας.

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2017 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework