...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-01-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Θέση συνεργάτη Μηχανικού
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος - Ανατολική Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο συνεχούς ανάπτυξης η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε., ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει

Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανικό Περιβάλλοντος

Απαραίτητα προσόντα:

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού Περιβάλλοντος
  • Εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα
  • Σχετική εμπειρία σε μελέτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία για τους άνδρες

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

  • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και λειτουργίας σε ομάδα
  • Ικανότητες συντονισμού, οργάνωσης και εργασίας σε συνθήκες υπό πίεση,

Τα καθήκοντα του συνεργάτη περιλαμβάνουν:

  1. Διεκπεραίωση των απαραίτητων ενεργειών έναντι των αρμοδίων αρχών για την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης ΑΕΚΚ
  2. Επικοινωνία και συναντήσεις με Υπηρεσίες του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, με φορείς, με τεχνικές εταιρείες και με επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων, με στόχο την ενημέρωση και τον έλεγχο των διαδικασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ
  3. Συνεργασία και συμμετοχή σε συναντήσεις με τα στελέχη της εταιρίας, σύνταξη εκθέσεων απολογισμού

Η έδρα του συνεργάτη θα είναι η έδρα του ως ελεύθερου επαγγελματία.

Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητική αμοιβή και προοπτικές εξέλιξης.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που έχουν όλα τα παραπάνω προσόντα να αποστείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

με την ένδειξη στο θέμα: Θέση συνεργάτη Μηχανικού.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework