...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΑΜΑΛΘΕΙΑ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-03-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
B2B
Κατηγορία εργασίας:
Πωλήσεις
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Εμπορικός Διευθυντής

Η εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε., η μεγαλύτερη εταιρία μαζικής εστίασης στη Ελλάδα με σημαντική
παρουσία και στη παραγωγή έτοιμων γευμάτων αναζητά για την περιοχή της Αττικής.

Εμπορικό Διευθυντή

Αρμοδιότητες:

 • Διατήρηση και ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων (ready meals) και πελατολογίου της εταιρίας στο δίκτυο χονδρικής στην εγχώρια αγορά
 • Παρακολούθηση και διαπραγμάτευση με μεγάλους πελάτες, δημιουργία πλάνων ανάπτυξης πελατών και διείσδυσης σε αγορές στο εξωτερικό
 • Καλλιέργεια εμπορικής κουλτούρας, διαχείριση και παρακολούθηση πελατειακών σχέσεων
 • Κατάρτιση αναφορών (reporting), εισηγήσεων /προτάσεων και βελτιωτικών ενεργειών προς τη διοίκηση
 • Καθοδήγηση της ομάδας πωλήσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και επίτευξη των στόχων σύμφωνα με την εκάστοτε στρατηγική και πολιτική της εταιρίας
 • Υλοποίηση και παρακολούθηση ενεργειών marketing και επικοινωνίας
 • Κατάρτιση, υλοποίηση και αξιολόγηση ετήσιου προϋπολογισμού πωλήσεων
 • Καθορισμός και επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων πωλήσεων
 • Έρευνα, ανάλυση παρακολούθηση και συνεχής αξιολόγηση των τάσεων αγοράς και ανταγωνισμού και κατάθεση προτάσεων βελτιωτικών ενεργειών
 • Παρακολούθηση του κυκλώματος εμπορικής διαχείρισης, εφαρμογή της εταιρικής πιστωτικής πολιτικής και διασφάλιση της είσπραξης απαιτήσεων
 • Οργάνωση και υλοποίηση ενεργειών συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Προσόντα:

 • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)
 • Προϋπηρεσία σε πωλήσεις Β2Β
 • Άριστη γνώση της αγοράς της Εστίασης - Food Service (Horeca)
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη αγορών εξωτερικού θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Εμπειρία σύνταξης και παρακολούθησης προϋπολογισμών
 • Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας
 • Εμπειρία σε διοίκηση και καθοδήγηση ανθρώπινου δυναμικού και ομάδας
 • Άριστη διαχείριση χρόνου, διαχείριση στο αποτέλεσμα και επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων, ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Προσήλωση στους στόχους και το αποτέλεσμα
 • Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα, εχεμύθεια, αποτελεσματική επικοινωνία, μεθοδικότητα, οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, γνώση χειρισμού ERP και νέων τεχνολογιών

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

με κωδικό: B2B.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework