Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Sunlight Group Energy Storage Systems
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
15-06-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Παραγωγή
Περιοχή εργασίας:
Νομός Ξάνθης,
Νομός Ροδόπης

Εργάτης Παραγωγής - Ξάνθη

Εργάτης Παραγωγής

Η θέση αναφέρεται / reports to: Εργοδηγός Βάρδιας

Διεύθυνση / Division: Παραγωγής

Στη θέση αναφέρονται / supervises: - 

2. Σκοπός της θέσης / purpose of the position

Ο χειρισμός των μηχανημάτων παραγωγής και η συνεργασία με τα υπόλοιπα τεχνικά τμήματα για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της διαδικασίας παραγωγής μέσα στo πλαίσιo προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας

3. Κύριες αρμοδιότητες / main responsibilities

  • Χειρισμός μηχανών παραγωγής
  • Τροφοδοσία μηχανών παραγωγής
  • Χειροκίνητη μεταφορά υλικών παραγωγής
  • Διενέργεια ποιοτικού ελέγχου
  • Συμπλήρωση σχετικών αναφορών αποτελέσματος παραγωγής
  • Ευθύνη για την ευταξία και καθαριότητα του χώρου εργασίας
  • Τήρηση πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας

4. Απαιτούμενα προσόντα ρόλου / qualifications

Σπουδές / Education: Επιθυμητό πτυχίο Τεχνικής Σχολής (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΤΕΙ) / απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εργασιακή εμπειρία / Experience: Επιθυμητή η εμπειρία σε περιβάλλον παραγωγής

Γλώσσες και γνώσεις Η/Υ

Computer & Language skills: Επιθυμητή η γνώση Η/Υ

Ειδικές ικανότητες / Special skills: Χρήση οθόνης αφής, ηλεκτρομηχανολογικές γνώσεις

Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr