Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Γ.ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-09-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Τεχνικοί - Τεχνίτες
Παραγωγή
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Αιγιαλείας

Εργοδηγός Παραγωγής

Η εταιρία ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ με 60 χρόνια παρουσίας στον τομέα των κατεψυγμένων ψαριών αναζητά:

Εργοδηγό Παραγωγής

Περιγραφή θέσης:

 • Εκτελεί την ημερήσια Εντολή Παραγωγής.
 • Παραλαμβάνει την Α΄ Ύλη από την αποθήκη και παραδίδει το τελικό προϊόν σ’ αυτή.
 • Ευθύνεται για την παραγωγική ετοιμότητα του εξοπλισμού καθώς και την σωστή λειτουργία του χώρου παραγωγής και συσκευασίας.
 • Φροντίζει για τον έλεγχο και λειτουργία της αντίστοιχης οδηγίας υγιεινής.
 • Υπεύθυνος για τη συμπλήρωση των εγγράφων που απαιτούνται από το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Υπεύθυνος για την τήρηση κανόνων ασφαλείας και χρήση ΜΑΠ από το προσωπικό.
 • Υπεύθυνος για την τήρηση της καθαριότητας και της απολύμανσης των χώρων παραγωγής, όπως επίσης και την υγιεινή των εργαζομένων.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη, εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού του τμήματος.
 • Εξασφαλίζει την επίτευξη στόχων KPI’s του τμήματος παραγωγής και συμμετέχει στην κατάρτιση και τήρηση του προϋπολογισμού του τμήματος.

Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες:

 • 2-3 χρόνια προϋπηρεσία σε βιομηχανική παραγωγή, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων
 • Έμπιστο και συνεργάσιμο άτομο το οποίο χαρακτηρίζεται από ομαδικό πνεύμα
 • Οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα παρακίνησης
 • Καλή γνώση GMPs και Αγγλικής γλώσσας
 • Μεγάλη ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, ERP, SAP)

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr