Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
06-10-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΕΘΘ1
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Αλεξανδρούπολης

Εργοθεραπευτής ή Βοηθός Εργοθεραπείας - Αλεξανδρούπολη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

Προκηρύσσουν την ακόλουθη θέση (1) εργασίας για την στελέχωση του προγράμματος “Κέντρο Ημέρας για ΑμεΑ” στην Αλεξανδρούπολη το οποίο αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος που ανταποκρίνεται σε μία κοινωνική ανάγκη πρώτης προτεραιότητας για την ευρύτερη περιοχή της Θράκης:

Εργοθεραπευτών ή Βοηθών Εργοθεραπείας (1)

(Κωδικός Θέσης: ΕΘΘ1)

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Εργοθεραπείας ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο
  • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
  • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στο:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

έως την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr