Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
26-11-21
Τύπος απασχόλησης:
Μερική
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΕΘΜ
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Λέσβου

Εργοθεραπευτής/τρια - Μυτιλήνη

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

Εργοθεραπευτής/τρια

Αναζητούμε Εργοθεραπευτή/τρια (Κωδικός Θέσης: ΕΘΜ) για την στελέχωση του προγράμματος «Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας» στη Μυτιλήνη, που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος (για περισσότερες πληροφορίες: https://sos-villages.gr/kentra-stirixis/).

Τύπος απασχόλησης: Μερική/Απογευματινή (10 ώρες/εβδομαδιαίως)

Διάρκεια: Δεκέμβριος 2021 – Ιούλιος 2022 (με προοπτική επέκτασης)

Αρμοδιότητες:

 • Αξιολόγηση περιστατικών
 • Δημιουργία πλάνου θεραπευτικής παρέμβασης (σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου)
 • Ατομικές συνεδρίες εργοθεραπείας
 • Συναντήσεις/Επικοινωνία με γονείς
 • Εβδομαδιαίες συναντήσεις διεπιστημονικής ομάδας του Κέντρου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Εργοθεραπείας ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] έως την Παρασκευή 17/12/2021, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Λόγω του επείγοντος της θέσης το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνον με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr