Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-01-22
Τύπος απασχόλησης:
Μερική
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΕΘΠ
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Πειραιώς

Εργοθεραπευτής/τρια - Πειραιάς

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

Αναζητούμε

Εργοθεραπευτή/τρια


(Κωδικός θέσης: ΕΘΠ)

για τη στελέχωση του προγράμματος «Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας» στον Πειραιά, που υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος (για περισσότερες λεπτομέρειες: https://sos-villages.gr/kentra-stirixis/).

Τύπος απασχόλησης: Μερική, απογευματινή (10 ώρες εβδομαδιαίως)

Διάρκεια: Ιανουάριος - Ιούλιος 2022 (με προοπτική επέκτασης)

Αρμοδιότητες:

 • Αξιολόγηση περιστατικών
 • Δημιουργία πλάνου θεραπευτικής παρέμβασης (σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου)
 • Ατομικές συνεδρίες εργοθεραπείας
 • Συναντήσεις/επικοινωνία με γονείς
 • Εβδομαδιαίες συναντήσεις διεπιστημονικής ομάδας του Κέντρου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Εργοθεραπείας ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
 • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά σχολικής ηλικίας
 • Προηγούμενη εμπειρία με ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί θετικά
 • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

έως τις 31/1/2022, με την υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού θέσης.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Λόγω του επείγοντος της θέσης το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα πρόσληψης και πριν από την τελική ημερομηνία υποβολής. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr