Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
RANDSTAD
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
11-06-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μελετητής

Είσαι ηλεκτρολόγος μηχανικός μελετητής με εμπειρία στη μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών σταθμών;

Έχεις εμπειρία στη μελέτη κτιριακών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών πάρκων;

Θέλεις να εργαστείς σε μια τεχνική εταιρία που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, στη μελέτη και την υλοποίηση φωτοβολταϊκών και κτιριακών έργων με ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και άριστο εργασιακό περιβάλλον;

Παροχές:

Η εταιρία παρέχει στον ηλεκτρολόγο μηχανικό μελετητή:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αρμοδιότητες:

Τα βασικά καθήκοντά σου ως ηλεκτρολόγου μηχανικού μελετητή θα είναι:

 • Έρευνα, μελέτη και αξιολόγηση προτύπων και ενσωμάτωσή τους στη διαδικασία ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης
 • Μελέτη έργου φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών κτιριακών και βιομηχανικών έργων
 • Τεχνική προετοιμασία φακέλου

Προσόντα:

Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του ηλεκτρολόγου μηχανικού μελετητή, χρειάζονται οι παρακάτω δεξιότητες:

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού ΑΕΙ
 • Τουλάχιστον 3 χρόνων εμπειρία ως μελετητής 
 • Εμπειρία στη μελέτη φωτοβολταϊκών σταθμών και κατασκευαστικών έργων
 • Επιθυμητή η εμπειρία στη διαχείριση και την επίβλεψη κατασκευαστικών έργων
 • Πολύ καλή γνώση προγράμματος Autocad
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
 • Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ
 • Δυνατότητα ταξιδιών

Πληροφορίες:

Πιστεύεις ότι η συγκεκριμένη θέση του ηλεκτρολόγου μηχανικού μελετητή είναι η ιδανική για τη συνέχιση της καριέρας σου;

Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στο 210 6770523 για περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσεις τον Πάνο Ζέρβα. #jobsengineering

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις είναι απόλυτα εμπιστευτικές.

Follow us on Linkedin, Facebook, Instagram.

www.randstad.gr

For articles and career tips visit our blog.

Πατήστε εδώ για να κάνετε αίτηση τώρα.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework