Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
Thessaloniki #JobFestival 2019
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
15-02-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Κιλκίς

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Κιλκίς

...

Η qmetric | HR Solutions, επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό της Φάρμα Κουκάκη Α.Ε., τη θέση του/της

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Η εταιρία-πελάτης:

Η Φάρμα Κουκάκη, παραγωγική μονάδα γαλακτοκομικών προϊόντων στην περιοχή του Κιλκίς, παράγει προϊόντα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας έχοντας ως στόχο τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά αλλά και στις χώρες του εξωτερικού. Tα προϊόντα της Φάρμας Κουκάκη, είναι γνωστά για την άριστη ποιότητά τους από 100% ελληνικό γάλα. Η μονάδα παραγωγής μαζί με τα γραφεία διοίκησης στεγάζονται σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

Η θέση:

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα εργάζεται στην υπερσύγχρονη παραγωγική μονάδα της εταιρίας-πελάτη μας, στους Κάτω Απόστολους, στο Κιλκίς. Θα αναφέρεται στον προϊστάμενο του τεχνικού τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές του/της θα περιλαμβάνουν:

 • Άμεση και αποτελεσματική επίλυση και αποκατάσταση βλαβών
 • Έλεγχο καλής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών συστημάτων αυτοματισμού
 • Ενημέρωση προγράμματος προληπτικής συντήρησης (AIMMS)
 • Τήρηση προγράμματος προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των μηχανολογικών συστημάτων
 • Τήρηση κανόνων και λήψη μέτρων ασφαλείας

Το προφίλ σας:

Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα απαιτητικά καθήκοντα της θέσης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Ηλεκτρολογίας (ΑΕΙ, ΤΕΙ)
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, σε βιομηχανική παραγωγή
 • Γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου (κατανόηση, σύνταξη)
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Επιθυμητή η εμπειρία στη χρήση λογισμικού προληπτικής συντήρησης (π.χ. AIMMS)
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Συνέπεια και αξιοπιστία
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Συνεργατικό και ομαδικό πνεύμα

Ο πελάτης μας προσφέρει:

Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης από και προς τον χώρο εργασίας
 • Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δομημένο περιβάλλον εργασίας.

Ενδιαφέρεστε;

Διακρίνεστε για τις ισχυρές τεχνικές σας γνώσεις και τις οργανωτικές σας ικανότητες; Επιθυμείτε να συνεχίσετε την ήδη επιτυχημένη καριέρα σας και να εξελιχθείτε στο πλαίσιο μίας μεγάλης και αξιόπιστης εταιρίας;

Εάν ναι, τότε μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας.

Η εταιρία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και συμμορφώνεται πλήρως με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία Q Metric δέχεται βιογραφικά στο πλαίσιο του Thessaloniki #JobFestival2019, που πραγματοποιείται στις 22 και 23 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Καψής.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework