Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Ανώνυμη εταιρία
Εταιρία:
Ανώνυμη εταιρία
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-09-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
ITAD0723
Κατηγορία εργασίας:
Πληροφορική
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ασπροπύργου
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

ΙΤ Analyst & Developer

Ηγέτιδα εταιρία στον χώρο μεταλλικών κατασκευών ανύψωσης με εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο πλαίσιο της διεθνούς της ανάπτυξης, αναζητά άμεσα στέλεχος στο τμήμα ΙΤ που θα καλύψει τη θέση:

ΙΤ Analyst & Developer

Κωδικός θέσης: ITAD0723

Σκοπός του ρόλου

Η θέση αναφέρεται στον CEO της εταιρίας και θα είναι υπεύθυνος για την ανάλυση όλων των λειτουργιών και την ανάπτυξη και παραμετροποίηση του λογισμικού της εταιρίας

Προσόντα υποψηφίων

Απαραίτητα:

 • Βασικό πτυχίο Πληροφορικής ΤΕΙ/ΑΕΙ
 • Εμπειρία 3-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση κατά προτίμηση σε βιομηχανική παραγωγική διαδικασία
 • Γνώση προγραμματισμού (VisualBasic, .net, C#, HTML κ.λπ.)
 • Πολύ καλή εμπειρία σε ανάλυση και ανάπτυξη λογισμικού
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Συνεκτιμώμενα:

 • Χρήση τεχνολογιών Mysql, SqlServer, MongoDB (Databaseprovider), Angular, CSS κ.λπ. θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν

Προσωπικα Χαρακτηριστικά / Δεξιότητες:

 • Υπευθυνότητα
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Πολύ καλή επικοινωνία
 • Δημιουργικότητα
 • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Εστίαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα

Κύρια καθήκοντα:

 • Ανάλυση των λειτουργιών της εταιρίας, σε συνεργασία με τους επικεφαλής των τμημάτων και τους keyusers και καταγραφή λειτουργικής και μηχανογραφικής προδιαγραφής
 • Ανάπτυξη κώδικα στο λογισμικό της εταιρίας, με βάση τη μηχανογραφική κάθε φορά προδιαγραφή.
 • Παραμετροποίηση του υφιστάμενου λογισμικού της εταιρίας και σύνδεση του ERP με το λογισμικό παραγωγής
 • Δημιουργία και καθιέρωση πολιτικών και συστημάτων ΙΤ για την υποστήριξη της εφαρμογής των στρατηγικών που έχουν τεθεί από την ανώτερη διοίκηση
 • Ανάλυση των επιχειρηματικών απαιτήσεων όλων των τμημάτων για τον προσδιορισμό, την ανάλυση και ανάπτυξη αυτών.

Η εταιρία προσφέρει:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • συνεχή εκπαίδευση
 • περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα, στο efboukou@yahoo.gr  αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης ή/και την θέση στον τίτλο του e-mail.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις ανάγκες της εταιρίας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr