Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Constantinou Bros Hotels
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
12-09-22
Τύπος απασχόλησης:
Εποχιακή Εργασία
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Ασφάλεια
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Πάφος

Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας - Πάφος

Η εταιρία CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD στην Πάφο, Κύπρος, ζητά για άμεση εργοδότηση

Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας

Περιγραφή εργασίας:

Έλεγχος και παρακολούθησης των συστημάτων και διαδικασιών ασφάλειας και υγείας βάσει των απαιτήσεων την κυπριακής νομοθεσίας και τουριστικών πρακτόρων, καθώς και η τήρηση όλων των απαραιτήτων εγγράφων και αρχείων.

Απαιτούμενα προσόντα και προϋπηρεσία:

  • Κατά προτίμηση κάτοχος πτυχίου Μηχανολογίας ή πτυχίου σχετικού με την Ασφάλεια και Υγεία ή απόφοιτος τεχνικής σχολής.
  • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε τεχνικό τμήμα ξενοδοχείου.
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ομαδικό πνεύμα.

Για την πιο πάνω θέση προσφέρονται πολύ ευνοϊκοί όροι απασχόλησης και ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Πρόσφατη φωτογραφία, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, βεβαίωση προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές από τον προηγούμενο(ους) εργοδότη(ες) και αντίγραφα των τυχόν τίτλων σπουδών να αποσταλούν ή να παραδοθούν προσωπικά στη πιο κάτω διεύθυνση:

CONSTANTINOU BROS HOTELS LTD

Διευθυντή Προσωπικού

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

(Για Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας)

Τ.Θ. 60182, Τ.Τ. 8101 Πάφος

Τηλ.: 26 964898, Φαξ: 26 964503

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr