Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
HR STRATEGY
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-02-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Πειραιώς

Λογιστής - Πειραιάς

Ο πελάτης μας, εταιρία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων υγείας στον Πειραιά,
επιθυμεί να προσλάβει έναν / μία

Λογιστή

Κύρια καθήκοντα:

 • Ελέγχει τα παραστατικά στοιχεία και αναθέτει στους λογιστές του τμήματός του την ταξινόμησή τους έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ορθή και σύμφωνη με τις νομοθετικές διατάξεις καταχώρισή τους στο μηχανογραφημένο σύστημα της γενικής λογιστικής της εταιρίας.
 • Ελέγχει τα βιβλία της γενικής λογιστικής της εταιρίας και αποφασίζει απαραίτητες τακτοποιήσεις λογαριασμών έτσι ώστε να εφαρμόζει τις διατάξεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων και της νομοθεσίας γενικότερα.
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την απόδοση των φόρων και λοιπών υποχρεώσεων της εταιρίας προς το Δημόσιο έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη σύννομη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας.
 • Ελέγχει συμφωνίες λογαριασμών σε μηνιαία βάση, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση έτσι ώστε να εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία του συστήματος της γενικής λογιστικής και την έγκυρη πληροφόρηση της διοίκησης της εταιρίας.
 • Συνεργάζεται με τον προϊστάμενο του τμήματος λογιστικής της εταιρίας για το κλείσιμο του μήνα και της χρήσης (κλείσιμο ισολογισμού) έτσι ώστε να εξασφαλίζει την τήρηση των εταιρικών διαδικασιών και της νομοθεσίας.
 • Παρακολουθεί λογαριασμούς προκαταβολών, υποχρεώσεων των πελατών της εταιρίας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και λοιπούς (προμηθευτές και πιστωτές), μεταβατικούς λογαριασμούς, λογαριασμούς προβλέψεων, καθώς και εξόδων, έτσι ώστε να συμβάλλει στην ορθή οικονομική διαχείριση της εταιρίας.
 • Μελετά τρόπους βελτίωσης της εργασίας του τμήματός του με τη χρήση πακέτων λογισμικού και προτείνει την ανάπτυξη αυτών των πακέτων έτσι ώστε να εξασφαλίζει την αύξηση της παραγωγικότητας του τμήματός του.
 • Μελετά τις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την οικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων και εφαρμόζει τις τυχόν αλλαγές έτσι ώστε να εξασφαλίζει την έγκαιρη ενημέρωση του συστήματος της γενικής λογιστικής της εταιρίας.
 • Προετοιμάζει το reporting της εταιρίας προκειμένου να συμβάλλει στην αύξηση της πληροφόρησής τους.

Επιθυμητά προσόντα κατόχου θέσης:

 • Πτυχίο οικονομικών επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή / φοροτεχνικού Β' τουλάχιστον τάξης
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πενταετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις λογιστηρίου οργανωμένων επιχειρήσεων
 • Γνώσεις και ικανότητες αντίληψης των κρίσιμων παραγόντων οικονομικής διοίκησης, μισθοδοσίας, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, κοστολόγησης και εσωτερικού ελέγχου

Βιογραφικό σημείωμα παρακαλείστε να υποβάλετε, αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework