Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
02-11-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Λογιστής / Υπεύθυνος Ελέγχου Εταιριών Γ' Κατηγορίας - Νομός Θεσσαλονίκης

Φοβερά Προστασία Α.Ε., εταιρία παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών, μισθοδοτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών,
αναζητά για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη

Λογιστή / Υπεύθυνο Ελέγχου Εταιριών Γ' Κατηγορίας

Αρμοδιότητες:

 • Τακτικές επισκέψεις στην έδρα των πελατών, ενημέρωση πελατών για φορολογική / λογιστική κατάσταση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής / φοροτεχνικής φύσεως
 • Επίβλεψη λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου του πελάτη, καθοδήγηση ορθής διεκπεραίωσης εργασιών
 • Εξαγωγή των μηνιαίων αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους στον πελάτη
 • Έλεγχος και συμφωνίες ισοζυγίων
 • Κλεισίματα, κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης)
 • Προετοιμασία των ετήσιων φορολογικών εντύπων των επιχειρήσεων
 • Καταχώριση παραστατικών σε βιβλία Γ' κατηγορίας όταν είναι απαραίτητο
 • Επίλυση σύνθετων θεμάτων λογιστικής καταχώρισης και απεικόνισης
 • Σύνταξη φορολογικού σχεδιασμού των πελατών με σκοπό τη βέλτιστη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση ή για θέματα διανομών
 • Επικοινωνία με ορκωτούς λογιστές για τη διεκπεραίωση τυχόν εκκρεμοτήτων (για πελάτες που υποχρεούνται σε ανάλογο έλεγχο)
 • Προτάσεις μετατροπής εταιριών ανάλογα με τις κατάλληλες διατάξεις με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του πελάτη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης – μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της Ελεγκτικής-Λογιστικής θα εκτιμηθεί
 • Προϋπηρεσία με ανάλογες αρμοδιότητες τουλάχιστον 6 ετών σε ελεγκτική ή λογιστική-φοροτεχνική εταιρία
 • Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου και της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών & νομικών προσώπων)
 • Άριστος χειρισμός MS Office, Gmail, ERPs, ιδανικά και CRM
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμική προσωπικότητα
 • Άριστες ικανότητες διαχείρισης χρόνου και προτεραιοτήτων
 • Προσαρμοστικότητα, ομαδικότητα, συνέπεια, προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Επιχειρηματική αντίληψη

Η εταιρία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλλον, προοπτικές εξέλιξης, εκπαίδευση, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr