Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
11-06-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Λογιστής / Υπεύθυνος Ελέγχου Εταιριών Γ' Κατηγορίας

Φοβερά Προστασία Α.Ε., εταιρία παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών, μισθοδοτικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητά για τα γραφεία της στην Αθήνα

Λογιστή / Υπεύθυνο Ελέγχου Εταιριών Γ' Κατηγορίας

Αρμοδιότητες:

 • Τακτικές επισκέψεις στην έδρα των πελατών, ενημέρωση πελάτη για φορολογική / λογιστική κατάσταση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής / φοροτεχνικής φύσεως
 • Επίβλεψη λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου του πελάτη και κατευθύνσεις και συμβουλές για την ορθή διεκπεραίωση των εργασιών
 • Εξαγωγή των μηνιαίων αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους στον πελάτη
 • Έλεγχος και συμφωνίες ισοζυγίων
 • Κλεισίματα, κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης)
 • Προετοιμασία των ετήσιων φορολογικών εντύπων των επιχειρήσεων
 • Καταχώριση παραστατικών σε βιβλία Γ' κατηγορίας όταν είναι απαραίτητο
 • Επίλυση σύνθετων θεμάτων λογιστικής καταχώρισης και λογιστικής απεικόνισης
 • Σύνταξη φορολογικού σχεδιασμού των πελατών με σκοπό τη βέλτιστη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση ή για θέματα διανομών
 • Επικοινωνία με ορκωτούς λογιστές όπου χρειάζεται για τη διεκπεραίωση τυχόν εκκρεμοτήτων σε πελάτες που υποχρεούνται σε ανάλογο έλεγχο
 • Προτάσεις με ποιες διατάξεις θα γίνονται οι εκάστοτε μετατροπές εταιριών, εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα του πελάτη

Απαιτήσεις θέσης:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης, τυχόν κατοχή / παρακολούθηση μεταπτυχιακού στον τομέα της Ελεγκτικής Λογιστικής θα εκτιμηθεί
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών σε ελεγκτική εταιρία ή με ανάλογες αρμοδιότητες σε λογιστική-φοροτεχνική εταιρία
 • Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου και της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων)
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ, MS Office, Gmail, ERPs, ιδανικά και CRM
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμική και εξωστρεφής παρουσία
 • Άριστες ικανότητες διαχείρισης χρόνου εργασίας και προτεραιοτήτων
 • Προσαρμοστικότητα, ικανότητα συνεργασίας, ομαδικότητα
 • Ευστροφία, αντίληψη, προσοχή στη λεπτομέρεια και συνέπεια

Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, σημαντικές προοπτικές εξέλιξης, άριστο, σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον και ανταγωνιστικές αποδοχές (βάσει προσόντων).

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr