...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
23-01-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Λογιστής / Υπεύθυνος Ελέγχου Εταιριών Γ' Κατηγορίας

H Φοβερά Προστασία Α.Ε., εταιρία παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητά για τα γραφεία της
στην Αθήνα

Λογιστή / Υπεύθυνο Ελέγχου Εταιριών Γ' Κατηγορίας

Αρμοδιότητες:

 • Τακτικές επισκέψεις στην έδρα των πελατών, ενημέρωση πελάτη για φορολογική / λογιστική κατάσταση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής / φοροτεχνικής φύσεως.
 • Επίβλεψη λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου του πελάτη και κατευθύνσεις και συμβουλές για την ορθή διεκπεραίωση των εργασιών.
 • Εξαγωγή των μηνιαίων αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους στον πελάτη.
 • Έλεγχος και συμφωνίες ισοζυγίων.
 • Κλεισίματα, κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης).
 • Προετοιμασία των ετήσιων φορολογικών εντύπων των επιχειρήσεων.
 • Καταχώριση παραστατικών σε βιβλία Γ' κατηγορίας όταν είναι απαραίτητο.
 • Επίλυση σύνθετων θεμάτων λογιστικής καταχώρισης και λογιστικής απεικόνισης.
 • Σύνταξη φορολογικού σχεδιασμού των πελατών με σκοπό τη βέλτιστη φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση ή για θέματα διανομών.
 • Επικοινωνία με ορκωτούς λογιστές όπου χρειάζεται για τη διεκπεραίωση τυχόν εκκρεμοτήτων σε πελάτες που υποχρεούνται σε ανάλογο έλεγχο.
 • Προτάσεις με ποιες διατάξεις θα γίνονται οι εκάστοτε μετατροπές εταιριών, εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα του πελάτη.

Απαιτήσεις θέσης:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
 • Η κατοχή / παρακολούθηση μεταπτυχιακού στον τομέα της Ελεγκτικής Λογιστικής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 ετών σε ελεγκτική εταιρία ή λογιστική / φοροτεχνική εταιρία με ανάλογες αρμοδιότητες.
 • Άριστη γνώση του λογιστικού κύκλου και της φορολογικής νομοθεσίας (φυσικών και νομικών προσώπων).
 • Άριστος χειρισμός Η/Υ: MS Office, Gmail, CRM, ERP.
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών.
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, δυναμική και εξωστρεφής παρουσία.
 • Άριστες ικανότητες διαχείρισης χρόνου εργασίας και προτεραιοτήτων.
 • Προσαρμοστικότητα, ευστροφία, αντίληψη, προσοχή στη λεπτομέρεια και συνέπεια.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (βάσει προσόντων)

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework