...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-09-20
Τύπος απασχόλησης:
Μερική
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΛΘ
Κατηγορία εργασίας:
Υγεία
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ηρακλείου

Λογοθεραπευτές - Ηράκλειο Κρήτης

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέσεις

Λογοθεραπευτών

Κωδικός: ΛΘ

μερικής απασχόλησης

για τη στελέχωση του Κέντρου Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης και του
Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ηρακλείου Κρήτης.

Προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
  • Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο με παιδιά σχολικής ηλικίας
  • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερομένων

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους θα χρειαστεί να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework