...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
19-05-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΝΑ-ΑΒ
Κατηγορία εργασίας:
Πρόσθετες Υπηρεσίες Τουρισμού
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ναυαγοσώστης - Ακτή Βουλιαγμένης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του:

Ναυαγοσώστη

στην Ακτή Βουλιαγμένης.

(κωδ. θέσης: ΝΑ-ΑΒ)

Η εταιρία ακινήτων δημοσίου είναι ανώνυμη εταιρία που έχει σκοπό την αξιοποίηση, με κάθε πρόσφορο μέσο, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται στην κυριότητά της και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που της έχουν ανατεθεί από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και από άλλες ανώνυμες εταιρίες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαμορφώθηκε με την απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιριών, Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., την Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε., Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου Α.Ε. και την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΑΔ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην/στη:

Διοίκηση /Διαχείριση Δημόσιας Περιουσίας (Τουριστικά, Ολυμπιακά, Αστικά, Αγροτικά και λοιπά ακίνητα), Διαχείριση Συμβάσεων μίσθωσης ή και παραχώρησης ακινήτων, Λειτουργία τουριστικών επιχειρηματικών μονάδων ως υποκαταστήματα (χιονοδρομικά, μαρίνες, ακτές, ιαματικές πηγές)

Αξιοποίηση της περιουσίας, με ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω διαγωνισμών εκμίσθωσης

Ανάπτυξη ακινήτων, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Βραχυχρόνια μίσθωση εγκαταστάσεων και εξωτερικών χώρων σε όλη την Ελλάδα για τη διεξαγωγή διαφόρων ειδών εκδηλώσεων (εκθέσεων, συναυλιών, συνεδρίων, ημερίδων, δεξιώσεων κ.λπ.)

Συμμετοχές (μετοχική συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα ανάπτυξης, αξιοποίησης και εκμετάλλευσης τουριστικής περιουσίας)

Προτεραιότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε. είναι η διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της με σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τους στόχους και τις προτεραιότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας, του τουρισμού και των τοπικών κοινωνιών. Πρόθεση της εταιρίας είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η προώθηση συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΔ ανήκει κατά 100% στην ανώνυμη εταιρία, ελληνική εταιρία συμμετοχών και περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., μετά τη θέσπιση του Ν/4389/2016.

Ενημέρωση:

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για τη θέση του: Ναυαγοσώστη.

Περιγραφή της θέσης:

Καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 • Άριστη γνώση χειρισμού όλων των λειτουργιών της ακτής
 • Επίβλεψη της ακτής Βουλιαγμένης σε σχέση με την ασφάλεια των πελατών
 • Να εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο εργασίας με την αυστηρή εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών της διοίκησης της ακτής
 • Να λαμβάνει τα σχόλια των επισκεπτών σε σχέση τις αρμοδιότητές του και να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις
 • Άμεση παρέμβαση σε επείγουσες καταστάσεις κινδύνου των πελατών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής σχολής, αναγνωρισμένο από το κράτος. Πανεπιστημιακός τίτλος ΤΕΦΑΑ / γυμναστικής ακαδημίας θα εκτιμηθεί
 • Αποδεδειγμένη 2ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέσεις ναυαγοσώστη σε ακτές ή και σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις
 • Γνώσεις πρώτων βοηθειών
 • Κάτοχος διπλώματος ναυαγοσώστη ανοιχτής θαλάσσης από αναγνωρισμένη από το κράτος σχολή
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ναυαγοσώστη από το Λιμεναρχείο η οποία να είναι εν ισχύ
 • Άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους
 • Πιστοποιητικό υγείας ναυαγοσώστη το οποίο να είναι εν ισχύ
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, η γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Ατομικές ικανότητες / δεξιότητες:

 • Υψηλό βαθμό επαγγελματισμού και ακεραιότητας σε όλες τις συνεργασίες και επικοινωνίες με τους αρμόδιους προϊσταμένους
 • Πηγαία διάθεση για φιλοξενία
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Προσανατολισμός στη λεπτομέρεια και μεθοδικότητα
 • Συμβολή στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας με θετική και επαγγελματική συμπεριφορά
 • Επικοινωνία με τους πελάτες και διάθεση για τη σωστή, γρήγορη και άμεση επίλυση κάθε ανάγκης ή απαίτησης διακατέχεται από ομαδικότητα, παρατηρητικότητα
 • Μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση λύσεων

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης και διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία όπου αυτή απαιτείται, καλούνται να αποστείλουν:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης (ΝΑ-ΑΒ),

επισυνάπτοντας επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα.

Διευκρινίσεις:

Χρονική διάρκεια: 4 μήνες
Θέσεις που θα καλυφθούν: 4

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της αγγελίας, στην οποία ανταποκρίνεστε.

 • ΕΤΑΔ Α.Ε. σας γνωστοποιεί ότι θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό σας, τη συνοδευτική επιστολή καθώς και όσα συλλεγούν κατά τη διενέργεια τυχόν συνεντεύξεων, προκειμένου να αξιολογήσει την υποψηφιότητά σας. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, όπως προς τη μητρική εταιρία ή και συνεργάτες – συμβούλους της ΕΤΑΔ Α.Ε.
 • ΕΤΑΔ Α.Ε. θα διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα αρχεία της για περίοδο έξι (6) μηνών και δύναται να αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών, το Βιογραφικό σας καθώς και όποιο άλλο έγγραφο, το οποίο θα περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διαγραφούν από τα αρχεία της Εταιρείας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους από την εταιρία μας, ή εν γένει να υποβάλετε στην εταιρία μας ορισμένο αίτημα σχετικό με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς (όπως είναι το αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων και για φορητότητα αυτών), σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιέχονται στα άρθρα 13-22 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO), στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@etasa.gr ομοίως και για κάθε πληροφορία για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework