Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
20-09-19
Τύπος απασχόλησης:
Μερική
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Νομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής,
Νομός Καστοριάς
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Νομικός Σύμβουλος (Μερική Απασχόληση) - Ν. Αττικής, Ν. Καστοριάς

 

...

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το πρόγραμμα «Νεφέλη»

(με τη στήριξη του ταμείου ασύλου μετανάστευσης και ένταξης)

Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ - Κοινωνικό ελληνικό κλιμάκιο άμεσης βοήθειας, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Νεφέλη», που θα υλοποιηθεί με τη στήριξη του ταμείου ασύλου μετανάστευσης και ένταξης και αφορά τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αρρένων 12-18 ετών με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041880, αναζητά συνεργάτες με την ειδικότητα του Νομικού Συμβούλου για τη στελέχωση δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κορησό Καστοριάς και στην Αττική (Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικά και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν στο email: kinonikoekav.progr@gmail.com μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2019 για την κάλυψη των θέσεων εργασίας στην Καστοριά και μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2019 για την Αττική.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7255363 (υπεύθυνη Μαρία Δημητροπούλου).

Οι διαδικασίες αξιολόγησης των βιογραφικών, θα πραγματοποιηθούν κατόπιν της υπογραφής της συμφωνίας επιδότησης με την αναθέτουσα αρχή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι ένα χρόνος με δυνατότητα παράτασης.

 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα
 • Το Κοινωνικό ΕΚΑΒ, δύναται να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, τα οποία κρίνει απαραίτητα

Νομικός Σύμβουλος (Μερική Απασχόληση)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Νομικής (ΑΕΙ) και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου
 • Διετής επαγγελματική εμπειρία σχετική με την προάσπιση δικαιωμάτων αιτούντων άσυλο και προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, καθώς και σε ζητήματα διοικητικού δικαίου, προσφυγικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητημάτων παιδικής προστασίας
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομαδικής λειτουργίας
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις και σε κρίσεις

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Εμπειρία στο μεταναστευτικό/ προσφυγικό πεδίο
 • Εμπειρία εθελοντικής απασχόλησης

Καθήκοντα:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη της διοίκησης της δομής για κάθε νομικό θέμα που αφορά και διεκπεραίωση των νομικών πράξεων που του αναθέτουν ο υπεύθυνος έργου, ο συντονιστής και ο επιστημονικός υπεύθυνος, στους οποίους αναφέρεται κατά περίπτωση
 • Παρέχει στις ομάδες, που λειτουργούν στο πλαίσιο τη δομής, την απαραίτητη νομική ενημέρωση και υποστήριξη
 • Αξιολόγηση των νομικών δεδομένων και των διοικητικών θεμάτων, που αφορούν τα φιλοξενούμενα παιδιά. Παροχή νομικών πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου, την οικογενειακή επανένωση, τα δικαιώματα πρόνοιας, τη στέγαση, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, την εκπαίδευση και με κάθε άλλο νομικό θέμα
 • Παροχή υποστήριξης στους φιλοξενούμενους για τη συμπλήρωση διοικητικών εγγράφων για αίτηση άδειας διαμονής ή εργασίας, για ταξιδιωτικά έγγραφα και για οποιοδήποτε άλλο νομικό έγγραφο
 • Επιμέλεια των εκθέσεων για τις νομικές δράσεις, που αφορούν τους φιλοξενούμενους και για την τήρηση των προθεσμιών των νομικών και διοικητικών υποθέσεών τους
 • Διεκπεραίωση του νομικού σκέλους της συνεργασίας της δομής με αρχές και φορείς, όπως το ΕΚΚΑ, τα υπουργεία, την Ύπατη Αρμοστεία, άλλες οργανώσεις κ.λπ.
 • Συμμετοχή στις ομάδες προσωπικού και στην εκπαίδευση του προσωπικού που οργανώνει το Κοινωνικό ΕΚΑΒ
Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework